R. Bouhuis / R. Bouhuis
14 Veilig werken langs de weg
 >  Veilig werken langs de weg
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan het veilig werken langs de (snel-)weg.

Veilig werken langs de (snel-)weg.

Werkzaamheden aan de weg veroorzaken een verstoring in het wegbeeld. De verwachting van de weggebruiker wordt verstoord en de doorstroom van het verkeer wordt in meer of mindere mate gehinderd. Dat brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld het gevaar van een aanrijding. Niet alleen het gemotoriseerde verkeer heeft er last van maar ook fietsers en voetgangers. Het komt regelmatig voor dat het werkverkeer een fietspad moet kruisen. Let hierbij extra goed op want een fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen:

 • Plaats juiste wegafzettingen zoals op tekening is weergegeven (verkeerskegels, barriërs, geleide bakens. De afstand tussen de wegafzetting en het werkvak moet minimaal 60cm zijn;

 • Zorg dat uw (vracht)auto voorzien is van een bord WERKVERKEER en dat alarmlichten / zwaailicht en de (akoestische) achteruitrijdsignalering functioneert;

 • Verkeer regelen waar nodig (LMRA gebruiken om te bepalen of dit nodig is);

 • Draag de verplichte PBM’s (veiligheidsschoenen, helm, veiligheidshesje (met zichtbare Romeinse II), lange veiligheidsbroek met reflectoren (Verplicht in de nacht/ schemer);

 • Achteruitrijdsignalering en achteruitrijdcamera’s op vrachtauto’s verplicht;

 • Voer regelmatig een controleronde uit.

 • Zorg ervoor dat de genomen maatregelen nooit in strijd zijn met de aanwezige verkeersborden en bewegwijzering. Dek deze zo nodig af met een doek of een zak;

 • Zorg ervoor dat het afzettingsmateriaal in goede staat is;

 • Houd de afzetting tijdens het werk goed en regelmatig in stand. Als kegels, bakens of borden worden verplaatst om voertuigen te laten passeren, zet ze daarna meteen weer terug op de oorspronkelijke plaats;

 • Controleer bij het begin van de werkzaamheden telkens of de afzettingen nog juist zijn opgesteld. Parkeer auto’s of werkbussen niet op fietspaden;

 • Markeer zo mogelijk een transportbaan in uw werkvak. Houdt deze vrij van materiaal en geparkeerde auto’s.

Veiligheidsbewustzijn:

De maatregelen werken slechts als hulpmiddel om de veiligheid langs de weg te vergroten. Ook jij zelf kan een grote bijdrage leveren aan het veilig werken langs de weg.

 • Ben bewust van de risico’s;

 • Let op je eigen veiligheid;

 • Let op de veiligheid van je collega’s;

 • Corrigeer onveilig gedrag van andere, niets doen is toestaan van onveilig gedrag;

 • Wees duidelijk en rustig in uw optreden naar de weggebruiker en blijf correct.

Tips > Voor meer informatie

Werken langs wegen is en blijft altijd een riskante bezigheid, door je aan de regels te houden en instructies van de leidinggevende op te volgen kunnen we het met elkaar veiliger maken!


Voor meer informatie met betrekking tot het werken op/ naast een fietspad, zie de toolbox: Verkeersmaatregelen op een fietspad