Naoual Chafiq El Idrissi
05 Arbeidsmiddelen
 >  Kabelhaspels en verlengkabels
Introductie

Als je niet voldoende stopcontacten tot je beschikking hebt, is een kabelhaspel eigenlijk onmisbaar bij het klussen. En   verlengsnoeren zijn erg praktisch, maar houd het steeds veilig!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Kabelhaspels en verlengsnoeren kunnen bij verkeerd gebruik brand veroorzaken.

 • Indien een kabelhaspel niet geheel is afgerold bij gebruik, dan kan deze ten gevolge van opwarming zeer heet worden en brand veroorzaken.
 • Overbelasting van de kabel.
 • Elektrocutie 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Veiligheidsmaatregelen bij kabelhaspels en verlengkabels en voorschriften ter vermijding van ongevallen met elektriciteit:

 • Kabelhaspel volledig ontrollen. Een opgerold snoer in een kabelhaspel wordt warm. Vervolgens kan de isolatielaag gaan smelten en kortsluiting veroorzaken, met in het ergste geval brand als gevolg.
 • Zekerstellen dat de voedings- of verlengkabel geschikt is voor het vermogen van de aangesloten apparaten. Let er bij het gebruiken van een haspel op dat je niet meer watt gebruikt dan het aangegeven maximum aantal watt van de haspel. Als je met stekkerdozen eindeloos elektrische apparaten op een bepaalde groep aansluit, bestaat gevaar voor overbelasting met brand als gevolg.
 • Hang snoeren en kabels van de vloer en uit het looppad (ophangen op zodanige manier dat er geen struikelgevaar op kan treden). De bekende 'S-haken' zijn hier goed geschikt voor;
 • Plaats geen stekkerkoppelingen (stekkers en contrastekkers) in rijpaden of looppaden, ze kunnen gemakkelijk defect raken. Bescherm kabels met bijvoorbeeld kabelbeschermers;
 • Zet de verdeelkasten zo dicht als mogelijk bij het voedingspunt en gebruik laagspanningskabels naar de werkplek;
 • Draag zorg voor een goede aarding;
 • Gebruik spatwaterdichte kabelhaspels en verlengsnoeren buiten op bouwplaatsen
 • Voorkom vuil en verwijder stofnesten.
 • Zorg dat er niets op het snoer staat. Leg ook geen snoeren onder de vloerbedekking en zet ze niet vast met krammetjes of spijkers.
 • ‘Knoop’ nooit het ene verlengsnoer aan het andere, dat leidt tot overbelasting. Verlengsnoeren en stekkerdozen zijn afgestemd op het aantal stekkers dat erin gestoken kan worden.
 • Visueel controleren op beschadigingen en afwijkingen.
 • Beschadigde kabelhaspels en verlengsnoeren niet gebruiken en meldt beschadigingen.
 • Kabelhaspel en verlengkabel moet zijn voorzien van een geldige keuringssticker.

Niet goedgekeurd kabelhaspel en/of verlengsnoer wordt gelabeld of gemarkeerd, apart opgeslagen en mag niet meer worden gebruik. 

Als gebruiker dien je ervoor te zorgen dat de keuringsdatum niet wordt overschreden.