R. Bouhuis / R. Bouhuis
05 Arbeidsmiddelen
 >  Werken met de Bandenzaag
Introductie

Op onze bouwplaatsen wordt regelmatig gebruik gemaakt van een bandenzaag om bijvoorbeeld trottoirbanden op maat te zagen maar ook rioolbuizen en dergelijke. Een bandenzaag is een zware machine en het gebruik ervan is niet geheel zonder risico's. In deze toolbox behandelen we de risico's en bijbehorende maatregelen.

Risico’s van het werken met de bandenzaag

De risico's:

 • Geluid;
 • Kwartsstof;
 • Trillingen;
 • Reactiekrachten (onverwachte, ongecontroleerde bewegingen van de machine);
 • Wegspringende deeltjes.
Maatregelen: Machine

Controleer voor elk gebruik de bandenzaag op de volgende punten:

 1. Gebruik bij voorkeur alleen een machine die is uitgerust met een rem op het zaagblad;
 2. Keuringsdatum sticker controleren;
 3. Machine optisch controleren op gebreken;
 4. Gebruik geen gescheurde of verbogen schijven;
 5. Gebruik alleen slijpschijven die geschikt zijn voor die machine;
 6. Gebruik de schijf alleen voor het materiaal waarvoor die bedoeld is;
 7. Het uiterste gebruiksjaar staat op de middelste metalen ring van de slijpschijf;
 8. Houd de door pijlen op de slijpschijf aangegeven draairichting aan;
 9. Stel de beschermkap goed af;
 10. Zet de motor af bij het tanken;
 11. Gebruik de juiste brandstof;
 12. Start de machine niet “uit de hand”;
 13. Werk zoveel mogelijk met de wind in de rug om geen uitlaatgassen in te ademen;
 14. Nat zagen is verplicht, dus controleer de watertoevoer.

Maatregelen: Omgeving

Houd bij het gebruik van de bandenzaag rekening met collega's, omstanders en objecten (bijvoorbeeld auto's en bebouwing) in verband met: lawaai, wegslingerend materiaal en  stofvorming.​​​​​​​ Check daarom altijd de volgende punten:

 1. Is de ondergrond van de zaaglocatie stabiel?
 2. Is de zaaglocatie obstakelvrij?
 3. Is het veilig voor de omgeving waarin je gaat zagen?

Maatregelen: Te zagen element

Terugslag van een bandenzaag is ronduit gevaarlijk, dit is eenvoudig te voorkomen door rekening te houden met onderstaande punten:

 1. Zaag bij voorkeur alleen verticaal;
 2. Als het bovenste kwart-gedeelte van de schijf wordt gebruikt met zagen ontstaat terugslag !! Dat is levensgevaarlijk !;
 3. Zaag het element aan de onderzijde van de slijpschijf;
 4. Breng ondersteuning aan ónder het te zagen element, zodat deze niet door de zaagsnede inzakt en vervolgens de slijpschijf kan inklemmen.
Maatregelen: Concentratie en houding tijdens het zagen

Naast de benodigde maatregelen die je neemt ten aanzien van de machine, omgeving en het te zagen element is het ook zeer belangrijk dat je aandacht besteed aan je werkhouding.

 1. Ben geconcentreerd voor de zaagklus, en laat je niet afleiden;
 2. Houd de machine met beide handen vast;;
 3. Zorg voor een stabiele en veilige houding;
 4. Buig niet over de machine heen als deze in werking is;
 5. Zorg dat je lichaam niet in het verlengde van het zwenkbereik is;
 6. Gebruik de machine nooit op een ladder;
 7. Zaag nooit boven borsthoogte.
Instructie
 1. De -ervaren- werknemer die gebruik gaat maken van deze machine laat zich duidelijk instrueren door de (hoofd)uitvoerder
 2. Deze instructie geldt eveneens voor de jonge -onervaren- werknemer die in het kader van zijn leer- c.q. opleidingstraject moet leren omgaan met deze machine
 3. De genoemde instructie wordt gehouden als toolbox en vastgelegd in Gappless
 4. Evenals de toolbox over “tekenbeten” en “eikenprocessierups” moet deze toolbox jaarlijks worden herhaald
PBM's
 1. Gehoorbescherming;
 2. Oogbescherming;
 3. P3 stofmasker;
 4. Bij voorkeur nauwsluitende (regen)kleding zonder losse koortjes // touwtjes;
 5. Werkschoenen of werklaarzen met een stroeve slipvrije zool.