S. van Tricht / S. van Tricht
05 Arbeidsmiddelen
 >  Materieel keuringen
Introductie


Arbeidsmiddelen zijn gereedschappen, machines en installaties die worden gebruikt bij het verrichten van werk. Voorbeelden zijn elektronisch aangedreven gereedschap, handgereedschappen, klimmaterialen, hijsmiddelen en transportmiddelen.

Het allerbelangrijkste t.a.v. het veilig gebruik van deze middelen is:

 • Dat je als gebruiker deskundig en bevoegd bent om deze te gebruiken;
 • Dat je deze vaardigheden ook waarmaakt.


Onderdeel van je deskundigheid is dat je regelmatig de keuringsdatum controleert die op het arbeidsmiddel is aangegeven. Voor ieder gebruik, voer je een visuele controle uit op slijtage of andere gebreken. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Gebreken zijn niet altijd zichtbaar en arbeidsmiddel hebben periodiek onderhoud nodig. Een technisch gebrek kan afhankelijk van het middel leiden tot verschillende veiligheidsrisico’s zoals:

 • Je kunt een elektrische schok krijgen;
 • Je kunt brandwonden oplopen door kortsluiting in of bij het gereedschap;
 • Je kunt getroffen worden door wegvliegend materiaal;
 • Er kan teveel herrie ontstaan;
 • Je kunt gegrepen worden door bewegende delen;
 • Je kunt een ander of jezelf in gevaar brengen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Om onzichtbare gebreken aan arbeidsmiddelen te voorkomen geldt voor bijna ieder arbeidsmiddel een keuringstermijn. Deze is over het algemeen middels een sticker aangegeven. Ook nieuw aangeschaft klein elektrisch gereedschap moet zijn voorzien van een geldige keuringssticker. Voorbeelden van te keuren materieel:

 • Hijsgereedschappen;
 • Trilplaten;
 • Veiligheidsharnas;
 • Verdeelkasten;
 • Elektrisch gereedschap;
 • Kabelhaspel;
 • Hijskranen;
 • Klimmaterieel.

Om keuringstermijnen niet te laten verlopen zijn per bedrijf systemen opgezet. DV huurt veel van de arbeidsmiddelen bij de materieeldienst DVMS. Zij waarschuwen het project wanneer de keuringstermijn dreigt te verlopen. Als gebruiker heb je hier echter ook een taak in.

Wat moet je doen?

 • Controleer het arbeidsmiddel altijd voor gebruik op zichtbare gebreken. Meld een eventueel gebrek direct en gebruik het arbeidsmiddel niet;
 • Indien er onduidelijkheden zijn over het veilig gebruik moet je het arbeidsmiddel niet gebruiken;
 • Indien er onduidelijkheden zijn over de bevoegdheid moet je het arbeidsmiddel niet gebruiken;
 • Gebruik uitsluitend originele hulpstukken;
 • Bedenk altijd dat het gebruik ook een ander niet in gevaar mag brengen;
 • Denk mee, geef aan wanneer je vragen hebt over het te gebruiken middel;

Controleer het arbeidsmiddel op:

 • Zichtbare beschadiging;
 • Aanwezigheid en juiste werking van de beveiligingen;
 • Aanwezigheid van een geldige keuringssticker.

Meld aan je leidinggevende:

 • Als je een gebrek ziet aan het arbeidsmiddel;
 • Als een sticker (bijna) verlopen is;
 • Als een sticker ontbreekt,


 • Niet goedgekeurd materieel wordt gelabeld of gemarkeerd, apart opgeslagen en mag niet meer worden gebruik!
Tips > Voor meer informatie