R. de Groot
05 Arbeidsmiddelen
 >  Steenzaag (clipper)
Introductie

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties), maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring - vaak verplicht - verhogen de veiligheid.

Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik ruim afval direct op na het zagen.
 • Ik gebruik altijd gehoorbescherming tijdens het zagen.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aanraken draaiend zaagblad;
 • Terugslag en klemmen werkstuk;
 • Zagen van materiaal waarvoor de machine niet is bedoeld;
 • Geluidsniveau te hoog;
 • Vrijkomen van schadelijke stoffen (kwartsstof);
 • Afgeleid worden;
 • Struikelen over afval;
 • Weinig werkruimte rond de machine.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Gebruiker:

 • Alleen personen met voldoende vakkennis mogen na een veiligheidsinstructie de machine bedienen;
 • Jeugdigen (beneden de 18 jaar) mogen er slechts aan werken binnen het kader van een wettelijk
  erkende beroepsopleiding en dan onder doeltreffend vakbekwaam toezicht;
 • Zo nodig is de machine uit te rusten met een afsluitbare werkschakelaar waar alleen het opgeleide personeel een sleutel van heeft;
 • Draag geen ringen of loshangende kleding;
 • Gebruik de machine nooit zonder gesloten zaagbeschermkap.

De machine:

 • Doe voor gebruik altijd een visuele inspectie van de machine (noodstop aanwezig, beschadigingen aan kabels, enz); 
 • Vermijd alle contact van de elektrische leidingen met water;
 • Schakel onmiddellijk de elektriciteit uit als de machine zonder reden stopt;
 • Zorg ervoor dat de waterkoeling functioneert.

Zaagblad:

 • Gebruik alleen diamantzaagbladen;
 • Een zaagblad moet schoon zijn;
 • Controleer altijd de specificaties en toepassing van het diamantzaagblad;
 • Controleer regelmatig of het zaagblad goed tussen de flenzen gespannen zit;
 • Verwijder onmiddellijk een vervormd of beschadigd zaagblad.

Beschermkap:

 • Gebruik altijd de beschermkap.

Orde en netheid:

 • Houd de omgeving rond de zaagmachine schoon;
 • Plaats de zaagmachine altijd op een stevige en vlakke ondergrond.