Chr. Vulker
03 Bedrijfshulpverlening
 >  AED Automatische Externe Defibrillator v1.2
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik ben op de hoogte waar de dichtstbijzijndste AED is;
 • Ik heb een reanimatie/AED cursus gevolgd;
 • Ik vind dat er op ieder project een AED aanwezig moet zijn.
Introductie

Jaarlijks overlijden 15.000 mensen in Nederland als gevolg van een plotselinge hartstilstand. Per week krijgen gemiddeld 300 personen een hartstilstand! Met behulp van een AED kunnen tegenwoordig niet alleen artsen maar ook jij hulp bieden als er iemand getroffen wordt door een hartstilstand. 

Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren.

Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen.

Op steeds meer plaatsen komen AED’s te hangen. Op onze bouwplaats is er minimaal één AED aanwezig. Deze worden aangegeven met het standaard ‘AED-pictogram’ en zijn aanwezig in de bouwkeet. Op de alarmkaart staat de dichtsbijzijnde AED. In geval van een reanimatie haal je of laat je zo snel mogelijk een AED halen en bel je of laat je 112 bellen.

In Nederland mag iedereen als goed burger een AED inzetten als dit nodig is. Ook als je nog nooit een cursus hebt gevolgd. Nederland kent geen wettelijke bezwaren.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn de risico's voor een persoon die een plotselinge hartstoornis heeft:

 • Er is geen AED in de buurt;
 • De hulpverlener weet niet waar een AED hangt/beschikbaar is;
 • Het defibrilleren (AED en reanimatie) wordt te laat gestart;
 • Hierdoor bij iedere minuut die verstrijkt zonder te defibrilleren de overleveringskans met 10 tot 12% afneemt;
 • Zonder een AED de overlevingskans van het slachtoffer erg klein is;
Maatregelen > Wat moet je doen?

Beoordeel bij de start van een project of 1 AED voldoende is, als deze niet binnen 6 minuten op locatie kan zijn is het aan te raden om meerdere AED's in te zetten. Bijvoorbeeld extra AED in de auto van de uitvoerder. 

De kans op overleven van het slachtoffer wordt aanzienlijk vergroot als er binnen 6 minuten gestart wordt met reanimatie.  Dit betekent dat je binnen die tijd:

 • 112 belt of laat bellen; 
 • er een AED wordt opgehaald;
 • blijf aan de lijn met 112 en volg de instructies van de centralist;
 • start met reanimeren en indien nodig een AED inzet.


Op de Alarmkaart staat:

 • Op welke plaats op het project een AED zich bevindt;
 • BHV er op het project;
 • altijd de naam en adres van de huisarts(en) in, welke in de buurt van het project praktijk houdt.
Bellen 112
AED en reanimatie inzetten
Ambulance gearriveerd

Materiaal bij een AED

Een AED bestaat uit de body, een accu en 2 elektrodestickers. Bij het openen van de AED starten sommige al op en afhankelijk van het type zit op de body een aan-/uitknop en een schokknop.

Tips > Voor meer informatie

Download de reanimatie App van de Nederlandse Hartstichting.

www.aed4.eu (Waar vind ik een AED?)

https://www.youtube.com/watch?v=GWi_17uupUA (Burgerhulp)