T. Baggerman / T. Baggerman
Discussie > Bespreek het met je collega's!
  1. Paddenstoelen zijn sluipmoordenaars;
  2. Herken ik een gebrek aan een boom?
15 Groene leefomgeving
 >  Boomveiligheidscontrole
Introductie

Als beheerder van snelwegen heeft Dura Vermeer zorgplicht over het bomenbestand. Zorgplicht houdt in dat bomen worden gecontroleerd op uitwendige zichtbare gebreken die eerst worden geregistreerd zodat daarna onderhoud kan worden uitgevoerd. De boomveiligheidscontroleur van Dura Vermeer registreert in het kader van de wettelijke zorgplicht de waargenomen afwijkingen en boomgebreken en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. De meest toegepaste methode van boomveiligheidscontrole is Visual Tree Assessment (VTA). 

Onveilig:  Paddenstoel aanwezig op een ogenschijnlijk gezonde boom.
Dikrandtonderzwam.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Overhangende takken of bomen;
  • Een vallende tak;
  • Een paddenstoel in een boom kan leiden tot takbreuk of zelfs omvallen van de boom.
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Meld een onveilige situatie via de Dura Vermeer SAVE App;
  • Schakel een boomveiligheidscontroleur in voor een inspectie.