R. de Groot
02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Beveiligen van vloersparingen
Introductie

Tijdens de realisatie van een project ontstaan in vloeren sparingen van verschillend formaat. Ook op andere plekken kunnen sparingen ontstaan zoals de aansluiting van de steigervloer met de gevel. Een val door een sparing kan ernstige gevolgen hebben. We moeten er alles aan doen om sparingen altijd te beveiligen zodat een val te allen tijde val voorkomen kan worden. Dat kan en standaardisatie gaat ons daarbij helpen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Een val door een sparing kan verschillende oorzaken hebben:

  • De beveiliging ontbreekt.
  • De beveiliging is niet sterk genoeg.
  • De beveiliging is niet gefixeerd.

Het type beveiliging is mede afhankelijk van de omvang van de sparing. Grotere sparingen worden voorzien van dubbele leuningen tegen balusters en voorzien van een kantplank. Kleinere sparingen worden vaak afgedekt met een houten plaat.
We zien dat met name kleinere sparingen de oorzaak zijn van valpartijen. Dit heeft dan te maken met;
  • Afwezig zijn van een afdekking.
  • De afdekking kan verschoven worden
  • De afdekking is niet voldoende draagkrachtig
  • Het is onduidelijk dat het een afdekking betreft en lijkt op een plaat afval.Maatregelen > Wat moet je doen?

Pas de standaard methode voor het beveiligen van sparingen toe. Dus belangrijk is het verschil in oppervlakte van de sparing. Dat staat hieronder nader uitgelegd. 

Ontstaan er door de voortgang van het werk nieuwe sparingen? Zorg er dan voor dat deze direct voorzien worden van de voorgeschreven beveiliging. Zorg ervoor dat sparingen herkenbaar zijn en beveiligd zijn!

Vloersparingen met een afmeting kleiner dan ca. 1 m2 of met een afwijkende vorm (bijvoorbeeld rond) worden afgedekt met draagkrachtig plaatmateriaal. De plaat moet gefixeerd worden op minimaal 2 hoekpunten tegen onbedoeld verschuiven of oppakken. De plaat moet duidelijk herkenbaar zijn als beveiliging van een vloersparing. Hierop dient onderstaand sjabloon te worden aangebracht.

Vloersparingen met een afmeting groter dan ca. 1 m2, Bijvoorbeeld vides, trapgaten, grote leidingschachten etc., worden altijd beveiligd met klembalusters of staanders in pot met dubbel leuningwerk en kantplank. Of een gelijkwaardige oplossing middels hekwerken zoals Combisafe.

Tips > Voor meer informatie

Bij de Materieeldienst is een set te verkrijgen voor het aanbrengen van het sjabloon.