02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Situatie op de Hub
Introductie

Het kan jullie niet ontgaan zijn dat het de laatste tijd steeds drukker wordt op de Bouwhub, zeker nu we de donkere dagen van het jaar weer in zijn gegaan kan dat gevaarlijke situaties opleveren.

Het helpt ook niet dat onze eigen transporten over de bouwhub gaan maar dat is waarmee Dura Vermeer onder andere onderscheidend was tov de overige aannemers  om zodoende de verkeershinder te beperken voor de omgeving 

De afgelopen jaren gebeurden er op bouwplaatsen nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom heeft de GCVB een nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar in de bouw.


Discussie > Wat een gezeur , iedereen moet gewoon opletten

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ervaren jullie deze situatie ?
 2. Wat kunnen jullie er aan doen om de situatie veiliger te maken ?
 3. Wie is er verantwoordelijk als er wat gebeurd?
 4. Wat vinden we van de snelheid?
 5. Heb je iedereen gezien tijdens passeren?


Risico's > Wat kan er gebeuren?

De kans dat iemand tijdens de uitvoering van het project wordt aangereden is zeer groot. Het risico staat in alle sectoren (bouw, rail en installatie) hoog op de lijst van incidenten.

Film ongeluk Maurice (USB stick)

Maatregelen > wat gaat de organisatie er aan doen ?
 • Her-inrichting terrein 
 • Borden max snelheid plaatsen , toezicht houden ( indien nodig sanctioneren) , evt drempels plaatsen 
 • DG 1 ook als verzamelpunt gebruiken 
 • Verkeersstromen scheiden van elkaar ( Personeel /voertuigen ) zie ook reductie aanrijdgevaar GCVB
Maatregelen > Wat gaan we er zelf aan doen?

We kunnen we in ieder geval doen :

 • Letten op de snelheid 30km is eigenlijk al te snel
 • Zorgen dat we zichtbaar zijn
 • Werkzaamheden afstemmen mbt transport over de Hub 
 • Blokkeer niet het overige verkeer
 • Parkeren op de aangewezen locaties