00 Life Saving Rules
 >  Ik werk met veilig gereedschap en materieel

Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. We zien de afgelopen jaren het aantal ongevallen met verzuim gestaag dalen. Echter zijn we er nog lang niet, elk ongeval is er immers één te veel. Ons veiligheidsbeleid is samengevat in de Dura Vermeer Life Saving Rules. Door het naleven van de 10 gedragsregels kun je voorkomen dat je betrokken raakt bij een (ernstig) ongeval.

De gedragsregels gelden op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer, voor zowel onze eigen medewerkers als medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en andere ketenpartners.

Ik werk met veilig gereedschap en materieel

Wat is geschikt en goedgekeurd gereedschap en materieel én hoe herken je dat?

 • Gereedschap’ gebruikt men handmatig en hoeft niet aangedreven te zijn (bv. hamer, beitel, maar óók boormachine, hakhamer, etc.).
 • Materieel’ is de verzamelnaam voor gereedschappen en machines bij elkaar en daar rekenen we óók grootmaterieel toe (b.v. torenkraan, speciemolen, aanhangwagen, vrachtwagens etc.).

Gereedschap en materieel zijn door de fabrikant zó ontworpen dat ze geschikt zijn om de werkzaamheden of bewerkingen waarvoor ze bedoeld zijn veilig en efficiënt mee te kunnen uitvoeren, mits goed onderhouden én juist gebruikt!

CE-markering:
Alle machines en elektrische gereedschappen moeten voorzien zijn van CE-markering (met verklaring van overeenstemming en gebruiksaanwijzing). De CE-markering geeft aan dat de machine voldoet aan de machinerichtlijn en daarmee in de basis veilig is, mits de machine wordt gebruikt conform de gebruiksaanwijzing.


Keuring en onderhoud:

Machines, elektrisch gereedschap en hijsmateriaal moeten minimaal jaarlijks gekeurd worden. Een sticker of label geeft aan wanneer de keuring verloopt. Soms is ook aangegeven wanneer het onderhoud moet plaatsvinden.

Regel tijdig het onderhoud en gebruik alleen machines waarvan de keuringsdatum niet is verlopen. Groot materieel dat voor transport wordt gedemonteerd en op de bouwplaats weer gemonteerd wordt, dient na iedere opstelling gecontroleerd te worden. Zelfrijdend materieel op het spoor dient een specifieke TCVT-keuring Railinframachines te hebben.

Als gebruiker moet je regelmatig controleren of gereedschap/ materieel nog binnen de geldigheidstermijn valt! 

Als gereedschap/ materieel beschadigd óf niet meer compleet is om werkzaamheden veilig uit te voeren, doe dat dan ook niet!

Zie voor meer informatie ook de toolbox: Materieel keuringen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer je met machines en gereedschappen werkt, kan dit risico’s veroorzaken voor jou, jouw collega’s en de omgeving. Voorbeelden van risico’s zijn:

 • Aangereden worden;
 • Bekneld raken;
 • Elektrocutie;
 • Lawaai;
 • Verbranding;
 • In aanraking komen met bewegende delen.

Hoe veilig machines zijn, is afhankelijk van de machines zelf, maar ook van de mensen die ermee werken en hoe de machines worden behandeld en onderhouden.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Aandachtspunten voor gebruik:

 • Werk alleen met gereedschappen en machines waarmee je kan én mag werken;
 • Controleer je gereedschappen en materieel voor ieder gebruik. Gebruik alleen middelen die in goede staat verkeren en zijn gekeurd;
 • Gebruik gereedschappen en machines alleen waarvoor ze bedoeld zijn;
 • Uitsluitend onder strikte voorwaarden wordt er alleen gewerkt met groot materieel, zoals een shovel of een hoogwerker;
 • Onderhoud aan machines en gereedschappen is specialistenwerk, laat dit dan ook over aan specialisten.
 • Overbrug nooit machinebeveiligingen, deze zitten er niet voor niets;
 • Negeer geen alarmsignalen: stop en handel;
 • Gebruik de juiste PBM en draag geen loshangende of rafelige kledingstukken die mogelijk door het gereedschap gegrepen kunnen worden;
 • Controleer ook of andere mensen risico’s lopen als jij met de machine werkt;
 • Controleer eerst of er informatie op of aan het materieel is bevestigd dat je wilt gaan gebruiken, neem deze informatie dan eerst door voordat je het materieel gaat gebruiken.
Discussie > Bespreek het met je collega’s

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Wanneer heb jij voor het laatst je eigen gereedschap gecontroleerd?
 2. Is er materieel op de bouw met een verlopen keuring heeft?
 3. Is het in gebruik zijnde gereedschap en materieel nog veilig?