M. de Leeuw / M. de Leeuw
12 Milieu
 >  Duurzaam hout
WAAROM DUURZAAM HOUT (FSC / PEFC)

Dura Vermeer is er van overtuigd dat duurzaamheid belangrijk is voor onze toekomst. Steeds meer opdrachtgevers delen deze duurzaamheidsambitie met ons. Dit heeft dus echt effect op de milieubelasting van de sector. Als koploper in de bouw vindt Dura Vermeer het belangrijk om in de sector dit signaal af te geven en zodoende anderen te bewegen dit ook te gaan doen.

Eén onderdeel daarvan is het bouwen met aantoonbaar duurzaam hout. Dit betekent dat het hout een keurmerk moet hebben van bijvoorbeeld FSC of PEFC. 

 • Keurmerk FSC staat over het algemeen voor tropisch hardhout. 
  Claimtypes:

  • FSC 100%

  • FSC Mix Credit

  • FSC Mix x%, waarbij x ligt tussen 70% en 100%

 • Keurmerk PEFC staat over het algemeen voor vurenhout (zachthout). 
  Claimtype:

  • x% PEFC, waarbij x ligt tussen 1% en 100%
  • Alle ingekocht hout in projecten van Dura Vermeer Utiliteit en Woningbouw moet duurzaam zijn, dat wil zeggen FSC of PEFC (met uitzondering van MTTS, Maleisisch hardhout).

FSC- en PEFC-projecten

Als met de opdrachtgever contractueel is afgesproken dat al het hout, of bepaalde onderdelen, in FSC of PEFC geleverd moeten worden spreken we van een FSC- of PEFC-project. In die gevallen kennen we een aantal specifieke werkafspraken. Deze zijn in het managementsysteem terug te vinden.

Inkoop:

 • De leverancier/onderaannemer die FSC- of PEFC-gecertificeerd hout of houtproducten levert moet beschikken over een geldig FSC- of PEFC-certificaat.
 • Met leverancier/onderaannemer dienen dezelfde contactuele afspraken gemaakt te worden als met de opdrachtgever is overeengekomen. Dus hetzelfde keurmerk (FSC of PEFC) en claimtype. Staat in bestek alleen FSC of PEFC€ of wordt geen claimtype vermeld dan is de keuze aan ons.
 • Ondanks dat we een standaard afspraak hebben met onze vaste houtleveranciers dat er duurzaam hout geleverd moet worden, is het zeker aan te raden om het bij de bestelling nog even te vermelden.

  Uitvoering:

  • Houd bij de bouwplaatsinrichting rekening met gescheiden opslag hout. Dit is alleen noodzakelijk als vermenging met niet gecertificeerd hout plaats kan vinden, of FSC met PEFC hout. Let daarbij op dat dit duidelijk herkenbaar is.

  • De uitvoerder dient erop toe te zien dat de juiste producten op de juiste plaats terecht komen.

  • De producten dienen herkenbaar te zijn met het juiste FSC- of PEFC-label. Een sticker op een product is geen bewijs voor FSC of PEFC. De afleverbon en factuur zijn het enige bewijs!

  • Bij ontvangen van materialen moet de afleverbon gecontroleerd worden op:
   • Staat de FSC/PEFC informatie duidelijk op de vrachtbon (COC nummer)?
   • Staat daarbij ook om welke producten het gaat, de hoeveelheid en welke claim (FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix x% of x% PEFC)?
   • Andere bosbouwlabels zijn niet geldig voor het doorgeven van FSC of PEFC!
  • De bonnen dienen zoals gebruikelijk bij de administratie ingeleverd te worden.
  • Tijdens de startwerkbespreking dienen instructies gegeven te worden over gebruik FSC/PEFC-hout.