T. Baggerman / T. Baggerman
12 Milieu
 >  Begeleidingsbrief transport afvalstoffen
Introductie

Het doel van deze toolbox is om duidelijkheid te verschaffen over hoe je op een juiste manier de begeleidingsbrief invult en controleert op volledigheid.

Op ieder werk krijg je te maken met transport van afvalstoffen. Bij elk transport dient een begeleidingsbrief (bewijsmiddel) aanwezig te zijn. Dit is een wettelijke verplichting. Dit geldt voor al het transport via de openbare weg (tractor, vrachtauto, scheepvaart, etc.).

  • Grond/zand/bagger etc. afkomstig uit bijvoorbeeld een bouwkuip is een afvalstof. Een begeleidingsbrief voor transport  is dan noodzakelijk.
  • Alleen schoon primair zand (zand uit een zandwinning) kan in zijn algemeenheid niet als afvalstof aangemeld worden. Een begeleidingsbrief is dan niet noodzakelijk. Denk hierbij ook aan andere primaire producten bijvoorbeeld asfalt of steenslag. 
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wie afvalstoffen transporteert moet altijd een volledig en juist ingevulde begeleidingsbrief kunnen afgeven aan de verwerker. De ontvanger/verwerker mag alleen afvalstoffen in ontvangst nemen als de begeleidingsbrief volledig en juist is ingevuld.

Transport zonder een begeleidingsbrief of een onjuist of niet volledig ingevulde begeleidingsbrief is strafbaar.

Dit kan leiden tot een:

  • Milieu,- en economisch delict;
  • Fikse boete, en een
  • Stillegging van het transport.

Als de afvalstof afwijkt van de afvalstof die in de begeleidingsbrief vermeld staat, is dit een ernstige overtreding (valsheid in geschrifte) en kan dit leiden tot een:

  • Forse boete; en een
  • Directe dagvaarding. De eis kan zijn: vrijheidsstraf minimaal 2 weken en/of een geldboete van minimaal € 3.800 waarbij de bedragen fors kunnen oplopen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Hieronder een voorbeeld van de begeleidingsbrief.

Op de begeleidingsbrief zijn de verplicht in te vullen velden gearceerd. Er zijn ook velden op de begeleidingsbrief die gecontroleerd dienen te worden. Elk veld heeft een uniek nummer. De nummers verwijzen naar een instructie die je helpt de velden in te vullen. Achterop het begeleidingsbrief staat deze uitleg ook uitgebreid opgenomen neem de tijd om deze ook goed door te nemen.