Musa Yalcinkaya / Janco de Koning
11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Aanrijdgevaar Materieel/materiaal binnen PVR.
Introductie

Vanwege relatief veel meldingen in korte tijd over het aanrijden van materieel/materiaal dat binnen Profiel Vrije ruimte (PVR) stond is besloten door Dura Vermeer Railinfra en Saferail om hier aandacht aan te besteden middels deze toolbox.

Profiel van Vrije Ruimte (PVR)

De trein rijdt in een ruimte die speciaal is gereserveerd voor de trein, het profiel van vrije ruimte en kan gezien worden als denkbeeldige tunnel. Door deze ruimte altijd vrij te houden van obstakels is de veiligheid van reiziger en werknemer gewaarborgd. Binnen het PVR is het aanrijdgevaar voor mensen en objecten groot. De denkbeeldige ruimtelijke tunnelfiguur waarbinnen een trein kan bewegen is voor de arbeidsveiligheid het gebied begrenst op 1,5 meter tot de dichtstbijzijnde spoorstaaf, dit wordt zone A genoemd.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als er materieel/materiaal binnen PVR staat bestaat de kans dat:

1) Collega's of jij zelf (ernstig) letsel oploopt als gevolg van een aanrijding;
2) Schade aan materieel/materiaal waardoor er stagnatie in de werkzaamheden kan plaatsvinden;
3) Schade aan materieel/materiaal met de bijbehorende financiële gevolgen;
4) Schade aan het milieu (mens, dier, omgeving) als gevolg van het lekken van (gevaarlijke) stoffen door scheurende opslagtanks en/of slangen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Om de kans op bovenstaande risico's te beperken gelden de onderstaande maatregelen:

1) Wees op de hoogte van de werkzaamheden en de bijbehorende risico's (durf vragen te stellen bij onduidelijkheden);
2) Spreek elkaar aan als er twijfel is of iets binnen PVR staat;
3) Wees alert dat materieel/materiaal altijd buiten PVR staat of geplaatst wordt.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ik spreek mijn collega aan als ik twijfel of er iets binnen het PVR staat of kan komen. 

Tips > Voor meer informatie

Bij twijfel: hou altijd voldoende marge en daarnaast kun je gebruik maken van een denkbeeldig ezelsbruggetje: sta op de spoorstaaf en zwaai met je been richting het object, als je het object niet raakt dan is de kans groot dat deze buiten PVR staat.