Railalert
11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Omgaan met PCB's in relaiskasten van ProRail.
Introductie

Aanleiding van deze toolbox zijn de risico's van het werken met (lekkende) condensatoren in relaiskasten van ProRail.

Risico's > Wat zijn PCB's? en wat kunnen de gevolgen zijn.

Wat zijn PCB's?:

PCB's of polychloorbifenylen zijn gechloreerde chemische verbindingen. PCB's werden geproduceerd om hun uitstekende elektrische isolatievermogen, prima weerstand, geschikte warmtegeleiding en viscositeit. De PCB's zijn verwerkt in condensatoren van ProRail van voor 1995. Deze condensatoren zijn gemonteerd in relaiskasten en kunnen lekken waarbij vet vrijkomt. De gelekte vetten kunnen op diverse andere onderdelen van de relaiskast terecht komen.

Wat kunnen eventuele gevolgen zijn:

PCB's zijn kankerverwekkend en kunnen leverschade, verminderde vruchtbaarheid, chlooracne en aantasting van het immuunsysteem veroorzaken.