Tim Andriessen / Tim Andriessen
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Opnames tijdens treinenloop.
Introductie

Om werkzaamheden goed te kunnen voorbereiden is het noodzakelijk dat de werkomgeving en het werkgebied in kaart wordt gebracht. Om dit goed te kunnen doen zullen er opnames buiten plaats moeten vinden. Deze opnames vinden vaak tijdens de reguliere treinenloop plaats en er zitten risico's en regels aan vast die in deze toolbox besproken worden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij het maken van opnames tijdens treinenloop kunnen de volgende risico's optreden:

Elektrocutiegevaar;
Aanrijdgevaar;
•Val/struikelgevaar.
Maatregelen > Wat moet je doen?

VOORBEREIDING:

Voordat je aan de opnames begint zorg je dat de verplichte uitrusting op orde is. Onder verplichte uitrusting wordt verstaan:

  • PBM (minimaal oranje reflecterend vest/jas, veiligheidsschoeisel en helm);
  •  *Taak Eigen Veiligheid/veiligheidsman/grenswachter;
  • Veiligheidsdocumenten;
  • Digitaal Veiligheid Paspoort en identiteitsbewijs;
  • Viro sleutel;
  • Stations passage pas.

*Taak Eigen Veiligheid wordt verstrekt via Saferail.

PRAKTIJK:

Loop en blijf zoveel als mogelijk als het kan in zone C (zie onderstaande afbeelding), anders op het porfierpad;
Noteer in zone C;
Maak foto’s in zone C/indien niet mogelijk in zone B (zie onderstaande afbeelding);
Bij passerende trein, steek je hand op naar de machinist om te laten zien dat je de trein hebt opgemerkt (NOOIT     zwaaien!).