N. El Idrissi / N. El Idrissi
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Graafschade’s; zo gaan we die verminderen!
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Er wordt vaak gegraven zonder dat er een KLIC- melding is gedaan; 
  • Voorsteken met de schop vind ik overdreven. Onze kraanmachinist kan dat met de bak.
Introductie

Als we graafwerkzaamheden of heiwerk gaan uitvoeren, of we gaan een damwand slaan, dan moeten we er voor zorgen dat we weten wat we in de bodem kunnen tegenkomen. Zo voorkomen we graafschades. 

Als we minder graafschades hebben, scheelt ons dat (veel) tijd en kosten en voorkomen we een hoop ongemak én mogelijke gevaarlijke situaties voor ons en voor onze omgeving! 

Agentschap Telecom heeft verschillende documentatie uitgegeven ter beperking van schades aan K&L. De CROW heeft de publicatie 500 uitgegeven met betrekking tot dit onderwerp. In deze publicatie is ook de verplichting van de initiatiefnemer/ opdrachtgever, van het werk, met betrekking tot het terugdringen van K&L schades opgenomen. 

In deze toolbox worden de verplichtingen van de initiatiefnemer/opdrachtgever van het werkniet besproken, maar beperken we ons tot de periode vanaf het doen van een KLIC‑melding tot en met de periode dat we daadwerkelijk de grond in gaan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Electrocutie 
  • Explosiegevaar 
  • Materiële schade 
  • Economische schade 
  • Boetes 
  • Reputatieschade