R. Bouhuis / R. Bouhuis
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Veilig een kabel verwijderen uit de grond
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ik spreek altijd mijn collega's aan als ze onveilig werken.

Introductie

Het komt regelmatig voor dat tijdens het verwijderen van een kabel uit de grond een inschattingsfout wordt gemaakt. Bij het verwijderen van een kabel uit de grond kan er twijfel bestaan of de kabel spanningsloos is en of we wel de juiste kabel verwijderen. Die twijfel mag er niet zijn. Dit brengt risico's met zich mee.  Laat je overtuigen en overtuig jezelf of je de juiste kabel verwijdert. Het toepassen van de LMRA is heel erg belangrijk!

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Elektrocutie;
 • Elektrische schok;
 • Schade aan materieel;
 • Financiële schade (bijvoorbeeld herstelkosten).
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorbereiding.

Voor je begint:

 • Pas de LMRA toe;
 • Let erop dat je de opdracht krijgt van de werkverantwoordelijke (WV);  
 • Zorg ervoor dat de juiste tekeningen op het werk aanwezig zijn;
 • Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek;
 • Laat de WV je overtuigen of de kabel die uit de grond moet worden verwijderd geen onderdeel meer is van het LS-distributienet;
 • Laat de spanningsloosheid van de kabel controleren door de WV en overtuig je ervan dat dit ook zo is;
 • Laat de WV de kabel selecteren of dit de juiste is. Hij kan dit aantonen met behulp van kabelselectieapparatuur;
 • Volg ook zelf de loop van de kabel;
 • Overtuig jezelf ook door zelf de kabel te volgen op tekening;
 • Kabellabels zijn niet altijd betrouwbaar, ga er dus nooit automatisch van uit dat het de juiste kabel is. Knip dus nooit een kabel op basis van alléén een kabellabel!;
 • Scherm de werkplek af als je langs op of de weg werkt. Gebruik afzettingen en kegels; 
 • Klopt er iets niet? Heb je twijfels? Begin dan niet met de werkzaamheden. Bel direct de WV.

Uitvoering.

Tijdens de werkzaamheden:

 • Voer nogmaals de LMRA uit;
 • Controleer met behulp van KLIC of er meerdere kabels in de grond aanwezig zijn;
 • Laat toezicht houden op het uit de grond verwijderen van de LS-kabel door een WV of vakbekaam persoon (VP);
 • Gebruik het juiste gereedschap (hydraulische kabelknipschaar die op afstand bediend wordt door een hydraulische perspomp. Tussen schaar en pomp zit een 7-10 meter lange isolerende slang);
 • Kabel moet aantoonbaar spanningsloos zijn!;
 • In de sleuf worden kabels nooit gezaagd, maar geknipt;
 • Knippen is de veiligste manier!;
 • Kabels mogen alleen worden gezaagd buiten de sleuf;
 • Gebruik de hydraulische knipschaar alleen met toestemming van de WV;
 • Beschadigt een kabel door werkzaamheden en zijn de aders te zien: Zaag of knip de kabel niet! Neem contact op met de WV; 
 • Verwijder de kabel, te beginnen vanaf een vrij eind, uit de sleuf;
 • Knip of zaag een kabel alleen als je de kabel zonder hindernissen en zichtbaar kan volgen tot aan een vrij eind;
 • Als je de kabel verwijdert uit een kabelbed en dit loopt onder een boom door, of onder een oversteek en je kan de loop van de kabel niet meer volgen tot voorbij de boom of oversteek, waarschuw dan de WV en laat de kabel selecteren en knippen voorbij de boom of oversteek. Wanneer deze geknipt is en je weer twee einden hebt, kun je weer verder met het verwijderen;
 • Neem contact op met de WV als je een kabel moet knippen waarvan je het vrije eind niet ziet.

Twijfel je of het de juiste kabel is? Neem dan direct contact op met de WV. Je mag dan niet starten met de werkzaamheden.

Beëindiging:

 • Meld bij de WV dat het werk klaar is;
 • Laat je werkplek veilig achter;
 • Voer de kabels op de juiste wijze af.