M. Bakker / M. Bakker
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Veilig werken met de trilplaat
Introductie

Bij diverse werkzaamheden op onze projecten maken we gebruik van een trilplaat om de ondergrond te verdichten. In deze toolbox gaan we in op de risico's die optreden tijdens het werken met een trilplaat. Er zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, zo zijn er trilplaten die draaien op benzine, diesel of accu.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De belangrijkste risico's bij het werken met een trilplaat zijn:

 • Fysieke belasting;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Lawaai;
 • Trillingen;
 • Onveilige situaties bij transportbewegingen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Op het moment dat de trilplaat, -stamper gebruikt gaat worden, moeten de volgende punten worden gecontroleerd:

Omgevingsfactoren:

 • Zorg voor een veilige werkplek;
 • Zet indien nodig de werkplek af;
 • Maak afspraken m.b.t. werktijden i.v.m. geluidsoverlast omgeving.

Machine:

 • Machine moet aantoonbaar gekeurd zijn;
 • Bijvullen brandstof met afgekoelde motor (en niet in de nabijheid van open vuur);
 • Laat draaiende machine niet onbeheerd achter;
 • Gebruik voor transport mechanische hulpmiddelen.

Gebruiker:

 • Machine mag alleen bediend worden door een bekwaam en geïnstrueerd persoon;
 • Voorkom d.m.v. taakroulatie langdurig werken (dit i.v.m. trillingen op lichaamsdelen).

Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Het dragen van gehoorbescherming is verplicht.

Transport:

 • Gebruik voor het transport van de trilplaat alleen geschikte hijsmiddelen met een minimum hijsvermogen van 200 kg;

 • Bij transport altijd motor uitschakelen;

 • Geëigende hijsmiddelen uitsluitend op het daartoe bestemde takelpunt bevestigen;

 • Bij transport op het laadvlak van een voertuig de trilplaat op de ogen vastsjorren;

 • Op transportvoertuigen dienen de trilplaten tegen wegrollen, wegglijden of kantelen te worden geborgd.

Veiligheidsaanwijzing voor gebruik van het onderstel:

De geïntegreerde wielen zijn alleen bedoeld voor het verplaatsen van de trilplaat en dient om veiligheidsredenen tijdens het transport op laadplatformen en bij werkonderbreking principieel omhoog geklapt te zijn.

Dit voorschrift geldt vanzelfsprekend ook voor opgebogen machines.

Tips > Voor meer informatie

Voor aanvullende informatie over materieel op accu, zie de toolbox: Werken met Lithium-ion accu's