T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Gevaarlijke stoffen en onze huid
Introductie


Huid irriterende stoffen zijn zwak schadelijke stoffen die bij een eenmalig contact met de huid, ogen of luchtwegen kleine beschadigingen aanbrengen. Wanneer het bij een eenmalig contact blijft, treedt meestal geen blijvend effect op. Maar als de blootstelling aanhoudt of vaak terugkeert, kunnen aandoeningen als (irritatief) eczeem veroorzaken.

Risico's > Wat zijn de risico's?

Sommige stoffen zijn direct schadelijk voor de huid en kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Ammoniak. Bij andere irriterende stoffen is veelvuldig contact één van de hoofdoorzaken van het ontstaan van huidproblemen. Bij irritatie wordt de huid beschadig door één of meerdere stoffen en kan de huid zich niet snel genoeg herstellen. Na een tijd ontstaat eczeem. Natte werkzaamheden vormen ook een risico voor dit soort eczeem. Huidirritatie kan dus uitmonden in eczeem (irritatie-contacteczeem). Een opeenvolging van korte blootstelling kan op den duur leiden tot een chronisch eczeem. Dit komt doordat de hersteltijd van de huid tussen de beschadigingen te kort is.

Eczeem kan ook veroorzaakt worden door een allergie (allergie-contacteczeem). Bij allergie dringt de stof (bijvoorbeeld epoxyhars, lijmen of oplosmiddelen) door tot in het bloed en zet het menselijk immuunsysteem aan tot een reactie. Het allergisch effect kan na korte tijd optreden, maar ook pas na jaren blootstelling.

Hoeveel schadelijke stof het lichaam uiteindelijk opneemt, hangt onder andere af van:

 • De concentratie van de stof, zie grenswaarde.
 • De duur van de blootstelling.
 • Het oppervlak van de huid dat in aanraking is geweest met de gevaarlijke stof.
 • De plaats van aanraking (dikte van de huid).
 • De temperatuur (een hoge temperatuur veroorzaakt een snellere opname via de huid, omdat de poriën verder openstaan).​​​​​​​

Welke stoffen zijn irriterend/schadelijk voor de huid?


Bekijk hier de WIK van Ammoniak: WIK Ammoniak

Zoals in de WIK van Ammoniak te lezen is, kan ammoniak zorgen voor brandwonden. Als preventieve maatregel moet gewerkt worden met handschoenen die hiertegen beschermen.


Bekijk hier de vlog over gevaarlijke stoffen en onze huid. Klik hier voor de vlog over gevaarlijke stoffen en onze huid

Maatregelen > Wat kun jezelf doen?
 • Kijk in de SAVE app bij Toxic voor meer informatie over stoffen waarmee je werkt.
 • Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, deze staat vermeld op de WIK.
 • Controleer voor start werkzaamheden je pbm's op tekenen van slijtage en vervang deze tijdig!
 • Vervang de beschermingsmiddelen tijdig bij slijtage.
 • Vermijd contact met het product.
 • Werk hygiënisch > niet eten, drinken en roken op de werkplek, handen wassen en werkkleding uit voor de pauze.
 • Maak gebruik van afzuiging en/of ventilatie.
 • Gebruik het juiste gereedschap.
 • Gebruik de juiste opslagruimte.
 • Voer restanten op de juiste wijze af.
Tips > Voor meer informatie

Bekijk hier het filmpje over Toxic. Klik hier voor het filmpje over Toxic

Zie voor meer informatie: https://www.abomafoon.nl/pur-schuim/