A. Wigmans
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Asbest herkennen
Discussie > Bespreek het met je collega's!
  1. Asbest is moeilijk te herkennen.
  2. Wat moet je doen als je vermoed dat je asbest aantreft tijdens je werkzaamheden.
Introductie

Asbest is een vezel die in andere materialen zijn verwerkt in een groot aantal producten. Het materiaal werd vaak gebruikt omdat het goedkoop was en over goede eigenschappen beschikt, zoals:

  • Brandwerend;
  • Schimmelwerend;
  • Verrot niet.

Tegenwoordig mag er volgens de wet geen asbest meer worden toegepast. Het komt jammer genoeg nog vaak voor dat men asbest vind in gebouwen of objecten die voor 1994 gebouwd zijn. Het is dus van belang dat je weet hoe je asbest kan herkennen zodat je de blootstelling aan asbestvezels zo klein mogelijk houd.

Asbest is in ongeveer 3000 producten verwerkt waarvan deze de bekendste zijn:

Regenafvoer
Martinit rioolbuizen.
Rookgas afvoer
Tegelvloer
Dakleer
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer je asbestvezels inademt kan je vervelende ziektes oplopen die vaak pas na 30 jaar ontstaan. Het is dus van belang dat je weet hoe je asbest kan herkennen zodat je de blootstelling aan asbestvezels zo klein mogelijk houdt. Er komt alleen asbest vrij als het product verwerkt of bewerkt wordt.

  • het niet herkennen van asbest;
  • daardoor in aanraking met asbest komt;
  • oplopen van ziektes, zoals asbestose (stoflongen), longkanker en pleurale plaques (verdikkingen van het borstvlies).


Maatregelen > Wat moet je doen?

Als je asbest tegenkomt, stop direct je werkzaamheden en meld dit aan je leidinggevende!


Voor medewerkers die in aanraking kunnen komen met asbest in de bodem of in puin is het aan te raden om de 1-daagse cursus "Asbestherkenning" te volgen. Deze cursus is te vinden in de Dura Vermeer academie.


Hieronder enkele voorbeelden van asbest en producten waarin je het tegen kan komen:

Wit ( Chrysotiel )
Bruin (Amosiet)
Blauw (Crocidoliet)