Naoual Chafiq El Idrissi
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Hijsen-Hijsbanden
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ik controleer de hijsbanden nooit op gebreken voordat ik ga hijsen.

Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan:

 • Het juiste gebruik van hijsbanden;
 • De kleurcodering;
 • Juiste manier van opslag;
 • Verschillende manieren van het aanslaan van de last.

Vragen vooraf aan de hijswerkzaamheden (LMRA):

 • Is bekend wat er gehesen moet worden?
 • Is het gewicht van de last bekend?
 • Zijn de afmetingen van de last bekend?
 • Zijn de juiste hijsmiddelen in goede staat beschikbaar?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • De last valt uit de kraan;
 • De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
  • gevaar van beknelling;
  • stoten tegen objecten zoals bijvoorbeeld steigers e.d.
Maatregelen > vóór het gebruik

Aanwijzingen vóór het gebruik:

 • Lees de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden;
 • Kijk op het label naar de WLL (veilige werkbelasting );
 • Controleer de hijsband op volgende punten:
  • Overlast de hijsbanden niet;
  • Voorkom slagen;
  • Knopen/ verlengen van de hijsbanden is verboden;
  • Vermijd contact tussen hijsbanden en scherpe kanten van de last;
  • Niet met de last over de grond slepen;
  • Voorkom dat de hijsband met chemicaliën in aanraking komen;
  • Gebruik geen natte of bevroren hijsbanden.


De levensduur van de hijsband is mede afhankelijk van het gebruik.

Hoe lees je een label aan de hijsband

Gebruik alleen hijsbanden waar het (complete) label nog aan bevestigd is en deze duidelijk leesbaar is.

Hieronder een uitleg hoe het label te lezen:

WLL =  de maximale belasting van de hijsband 1000kg

Materiaal Polyester

Lengte 6 meter

Veiligheidsfactor die aangeeft of de hijsband voor eenmalig (5:1) of meermalig gebruik is (7:1)


Serienummer en datum


Norm
De hijsband voldoet aan de Europese normen (NEN-EN-1492-1/2)

CE markering


Visuele controle hijsband

Controleer de hijsband minimaal op:

 • Verkleuring; 
 • Verontreiniging;
 • Gaten;
 • Losse stiksels; 
 • Beschadiging;
 • Slijtage;
 • Insnijdingen (maximaal 10% van de bandbreedte) of beschadigingen van de buitenhoes;
 • Zijn eventuele reparaties uitgevoerd door een deskundige?
Wat moet je doen met een afgekeurde, kapotte en/ gerafelde hijsband


Afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsbanden zijn niet meer betrouwbaar. Dat betekent dat je hier niet meer mee mag werken en dus dat de afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsband vernietigd dient te worden.


Vernietig afgekeurde hijsbanden. Dit kan onder andere door de kapotte en/of gerafelde hijsband door te knippen/snijden. Hiermee voorkom je dat de hijsband weer gebruikt kan worden.

Op veel plekken zie je dat afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsbanden toch nog worden gebruikt. Ook worden hijsbanden verlengd/ verkort door er knopen in te leggen, zie nevenstaande afbeelding.

DIT IS ABSOLUUT VERBODEN!