T. Straub
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Hijsen-hijsgereedschap
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik heb een instructie ontvangen hoe lasten aan te pikken.
 • Ik vind een certificaat Rigger belangrijk.
 • Ik controleer het hijsgereedschap op beschadigingen, voordat de hijswerkzaamheden beginnen.
Introductie

Deze toolbox gaat over het veilig aanslaan van lasten. Verkeerd gebruik van hijsmiddelen of een slechte kwaliteit kunnen de oorzaak zijn van ongevallen of onveilige situaties.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • De last valt uit de kraan;
 • De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
  • gevaar van beknelling;
  • stoten tegen objecten zoals bijvoorbeeld steigers e.d.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij de keuze van het hijsmiddel moet rekening gehouden worden met:

 • Het gewicht;
 • De afmeting;
 • De constructie.

Het hijsmiddel moet zijn afgestemd op de te hijsen last.

Meestal wordt gebruik gemaakt van staalkabels, stroppen, kettingen, klemmen, tangen en hijsbanden.

Maak geen gebruik van:

 • Ongekeurde hijsmiddelen;
 • Vervormde, gescheurde of gebroken hijsmiddelen;
 • Hijsmiddelen die niet aantoonbaar gekeurd zijn
 • Hijsmiddelen die sporen van slijtage vertonen;
 • Hijsbanden waar knopen inzitten;
 • Geplooide of uitgerafelde hijsbanden;
 • Zelfgemaakte hijsmiddelen;
 • Verroeste hijsmiddelen;
 • Een ketting waarvan de schalm(en) niet in één lijn zit(ten).

Zorg ervoor:

 • dat slechts één man aanwijzingen geeft aan de machinist, spreek dit van tevoren af;
 • dat het verpakkingsmateriaal, plastic e.d. direct wordt opgeruimd (gevaar voor glijden);
 • dat je nooit op of onder een hijslast staat;
 • dat het hijsgebied is afgezet met hekken of lint;
 • dat bij het aanslaan het hijsgereedschap niet kan beschadigen door buiging over scherpe kanten. Gebruik in dit geval kantbeschermers;
 • dat er geen losse materialen op de last liggen.

Gebruik:

 • geschikt hijsgereedschap;
 • nooit een lastketting als stropketting door ze om de last heen te slaan (gebruik een staalstrop of een hijsband);
 • een stuurtouw om de last te begeleiden;
 • stophout dat dik genoeg is om een strop gemakkelijk onder een last te verwijderen.

Inzet van deskundige aanpikkelateurs:

Werknemers die de rol van aanpikkelateur hebben, moeten hiertoe aantoonbaar zijn getraind. De werkgever stelt ze hiertoe bevoegd. Zij hebben kennis hebben van:

 • Wettelijke voorschriften voor hijsgereedschap en veilig hijsen;
 • De afkeurmaatstaven van hijsgereedschappen;
 • Het veilig aanslaan en afpikken van lasten;
 • Het inschatten van de lastgewichten;
 • De genormaliseerde aanwijzingen over het verplaatsen van lasten.

Hijsmiddel moet:

 • voldoen aan Machinerichtlijn, CE-markering;
 • gekeurd zijn, keuringsbewijs aanwezig;
 • gegevens maximale belasting hijsgereedschap: (op of aan hijsgereedschap, plaat of ring, gestempeld in materiaal).Allen fout
Fout
Goed
Tips > Voor meer informatie
Fout